Ketelregelement

Een van de belangrijkste dingen bij een stoominstallatie (of het nu een stationaire machine of een locomotief is) is de ketel

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Administrator
Site Admin
Berichten: 246
Lid geworden op: do mei 13, 2004 5:52 pm

Ketelregelement

Berichtdoor Administrator » zo mei 16, 2004 2:04 pm

<DIV ALIGN = Center><B> SVS, SAMENWERKINGSVERBAND van STOOMGROEPEN</B><BR>
<BR>
M.V. "Het Y" - STG Radingspoor - M.S.V. - STG H.S.M. - STG Limburg - P.T.V.F. - K.M.Y.C.A.
STG Turnhout - STG Holland<BR>
==============================================================================<BR>
Correspondentieadres: Weelweg 12, 4321 AH Kerkwerve, tel 0111-416965,
E-mail whvbreen@hetnet.nl

<BIG><B>KETELREGELEMENT</B></BIG></DIV>

Aanbevelingen voor het aanvangen van de bouw van een Miniatuur Stoomketel

Alvorens met het bouwen van een stoomketel te beginnen wordt de bouwer dringend aanbevolen:

1. Zich terdege te verdiepen in alle aspecten, die bij de bouw van een miniatuurketel een rol spelen.
Beschikbare literatuur raadplegen.
Indien de nodige ervaring ontbreekt, te rade gaan bij hen die u reeds voor gingen.
2. Wanneer de ketel zelf wordt ontworpen, zich goed op de hoogte stellen van de geldende ontwerprichtlijnen voor miniatuur
stoomketelbouw, zoals deze in het "Handboek Stoomketels" , uitgegeven door de "Stoomgroep Leden Service", zijn neergelegd.
Bij eventuele problemen en/of het ontstaan van grensvoorwaarden, deskundig advies in te winnen en de tekeningen
ter controle
aan te bieden. De adressen tot wie gewend kan worden zijn bekend bij de aangesloten verenigingen.
3. Vroegtijdig met de inspecteur die t.z.t. het persbewijs af moet geven in contact treden en zo mogelijk de ketel tijdens de
verschillende stadia van de bouw aan hem of andere ervaren bouwers te laten zien.
4. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de bouwer er voor te zorgen, dat een goede, betrouwbare en veilige stoomketel
tot stand komt.
<DIV ALIGN = CENTER>
***************************
</DIV>
<b>BELANGRIJK</B>: Het persbewijs is een door het Samenwerkingsverband afgegeven bewijs van keuring en is geen officieel
document in de zin van de Stoomwet of PED. Het commercieel gebruik van enig damptoestel waarvoor een persbewijs is afgegeven is derhalve
niet mogelijk!

<DIV ALIGN = CenTER><BIG><B>VOORSCHRIFTEN TOT HET VERKRIJGEN VAN HET PERSBEWIJS</B></BIG></DIV>

1. Er dient een duidelijke tekening te worden gemaakt met alle noodzakelijk aanzichten en doorsneden, materiaalspecificaties,
details van las- of soldeerverbindingen en opgave van de maximum werkdruk.
Op de tekening moet(en) de veiligheidsklep(pen) gedimensioneerd worden aangegeven. Ook op tekeningen die niet zelf door de bouwerzijn gemaakt (erkende of handelstekeningen).
De ontwerp- en beoordelingsnormen zijn vervat in het "Handboek Stoomketels", een uitgave van de Stoomgroep Ledenservice
2. De tekening dient bij de beproeving te worden overlegd.
3. De persing kan worden geweigerd als de tekening duidelijk aanwijsbare tekortkomingen vertoont, of dat de ketel duidelijk
aantoonbaar en op ontoelaatbare wijze afwijkt van de tekening. De persing kan ook worden geweigerd bij twijfelachtige
constructiekwaliteit.
4. De ketel dient voor de eerste keuring te worden aangeboden zonder bekleding, appendages, met afgestopte openingen en
voorzien van een aansluitnippel 1/4" G inwendig.
Bij het persen en elke herkeuring wordt de eigen manometer van het model gecontroleerd aan de hand van de persmanometer.
5. De proefpersing geschiedt bij voorkeur met warm (45 ‘C) water en een druk van 1,5 x Pw. Deze druk zal tenminste 15 minuten worden gehandhaafd.
6. Bij goed gevolg wordt de ketel onder toezicht van de inspecteur voorzien van het corresponderende nummer en keurmerk. Het
persbewijs wordt afgegeven, maar krijgt pas na de afgenomen stoomproef volledige geldigheid.
7. Stoomproef: Bij goed brandend vuur en krachtig in werking zijnde aanjager mag de stroomdruk bij geopende veiligheden de maximale werkdruk met niet meer dan 10% worden overschreden.
8. De ketel dient voorzien te zijn van de volgende appendages:
- Manometer, voorzien van rode streep op maximale werkdruk
- Minstens één afgeschermd peilglas.
- Twee onafhankelijk van elkaar werkende voedingstoestellen.

N.B. Bij invoering van de P(ressure) E(quipment) D(irective) ofwel de PED van mei 2001 is bepaald, dat alle druklichamen met een overdruk van meer dan 0,5 bar, ongeacht hun inhoud, keuringplichtig zijn. De oude regel van Pw x V=<200 en een ondergrens voor de werkdruk van 3 bar is hiermee verleden tijd!!
Voor koperen ketels geldt altijd een maximale werkdruk van 6 bar.
Voor de grotere 7¼ “ stalen ketels en tractoren of daarmee vergelijkbaar, wordt u aangeraden om alvorens hiermee te beginnen u op de hoogte te stellen van de eisen.

<B><BIG>Inspectie Stoomketels</BIG></B>

<B>“kleine” ketels</B>
Zoals nu wel bij ongeveer eenieder bekend is, hebben we in mei vorig jaar er een Europese richtlijn bij gekregen en wel die voor het construeren en gebruiken van druktoestellen waaronder in principe ook onze miniatuur ketels vallen. Deze richtlijn heet de PED, ofwel voluit geschreven de Pressure Equipment Directive.In het verleden hebben wij ons altijd aan de regels van het Stoomwezen gehouden, zoals deze wettelijk waren vastgesteld en werden nageleefd. In de toekomst zullen wij dat zonder meer natuurlijk ook voor de nu geldende regels doen. Er is geen zinnig mens die daar tegen in zou willen gaan.Onder de oude regels waren keteltjes met een druk niet hoger dan 3 bar overdruk en P x Vol < 200, waarbij P de werkdruk in bar en het volume in liters werd uitgedrukt, niet aan een keur onderhevig. Dit is nu onder het nieuwe regiem op losse schroeven gezet.
De PED vereist voor het grootbedrijf, dat alle drukvaten vanaf een druk van 0,5 bar overdruk en een inhoud van meer dan 1 liter aan een keur onderhevig zijn. Dit zou dus voor onze kleine keteltjes in bij voorbeeld onze spoor I locomotieven betekenen dat zij een persbewijs moeten hebben. Dit lijkt ons wat onhandig. Ten eerste is de PED ingesteld voor het bedrijfsleven met de daaraan verbonden commerciële belangen. En daar zit nu het verschil met de door ons gebruikte miniatuur ketels. Er is gelukkig een mogelijkheid opgenomen in de PED, voor niet commerciële doeleinden en demonstratie doeleinden. Dit is het artikel waar wij ons voorlopig aan vast zullen houden, ook al is er nog geen enkele jurisprudentie ( dat is een officiële toetsing ). Wij zullen dan ook onveranderd onze uitgifte van persbewijzen en de voorschriften en aanbevelingen voor miniatuurketels vanaf 3 bar handhaven, zoals dit in het verleden heeft plaatsgevonden. Voor de kleinere ketels tot 3 bar en P x V < 200 zullen wij een certificaat van deugdelijkheid instellen. Uiteraard was reeds voor alle evenementen waar wij met werkende stoom vertegenwoordigd zijn een geldig persbewijs vereist. Dit wordt nu dan aangevuld met een certificaat voor Een voorbeeld van het “Certificaat van Deugdelijkheid” is te downloaden van deze site en indien dit voor u geldt, dan kunt u dit per ketel of installatie zelf invullen. Naar dit certificaat kan door de organisator van een evenement waaraan u deelneemt worden gevraagd. U dient het zekerheidshalve altijd bij u te hebben. In tegenstelling tot de ketels met een geregistreerd persbewijs, is het voorlopig niet de bedoeling om ook de kleine ketels te gaan registreren. Dit blijft wel gelden voor de ketels vanaf 3 bar. Indien wijzigingen van deze regels ons worden opgelegd, of door omstandigheden ingegeven, dan zal ik u natuurlijk op de hoogte brengen
via Onder Stoom en deze site
Ik wens u een “veilig stomen” toe.

Verklaring van Deugdelijkheid .Doc bestand
Verklaring van Deugdelijkheid .Pdf bestand
Verklaring van Deugdelijkheid .txt bestand
Voor algemeen advies of controle van eigen ontwerpen kunt u zich wenden tot:

Voor staal en RVS:
J. Berendsen, Bijenkorf 57, 6961PA Eerbeek,
Tel: 0313 651 257
Voor koper:
Frank Verouden, Lange Loop 17
5845GZ St. Anthonis Tel: 0485 382 070

Terug naar “(stoom)Ketels”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron